Máš na to! aneb fyzické testy k PČR nanečisto

Dne 4. října změřili své síly studenti 3. a 4. ročníků v rámci soutěže „Máš na to“, jejíž náplní byly testy fyzické zdatnosti doplněné o test ze znalostí dopravních předpisů. Součástí programu byly také ukázky policejní práce

. Všem zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!