Upřesňující informace k maturitní zkoušce – jaro 2021

Na základě opatření MŠMT z 15.3.2021 je konání ústní zkoušky z ČJL a AJ dobrovolné. Pokud žák hodlá jednu, nebo obě zmíněné zkoušky vykonat, musí do 30.4.2021 odevzdat na vedení školy vyplněnou a podepsanou žádost. Formulář naleznete zde:

Zároveň opatření upravilo některé termíny, tudíž přinášíme aktualizovaný harmonogram (rozpis ústních zkoušek bude zveřejněn nejpozději v polovině května 2021):