Výuka prvních ročníků 2.9.2022 – změna

SBH22722083107080

Výuka začne v 08:00 hod (první hodina) na kmenových učebnách