Výsledky matematiky z přijímacích testů nanečisto

Hory 2019

Neděle 27. ledna 2019 byl pro většinu obyčejný den, ale pro některé studeny z Trivisu v Jihlavě to byl začátek lyžařského výcviku.

Odpoledne v půl druhé jsme s pomocí pana řidiče a učitelů naskládali všechna zavazadla do autobusu, pak jsme se všichni rozloučili s rodinami a kamarády a vyrazili směr Černá v Pošumaví užít si týden plný zážitků na horách.

Po ubytování na hotelu jsme měli večeři, následně byla pro studenty připravena prezentace o bezpečnosti na sjezdovce a pro lyžaře základy carvingu.

Další den byl první lyžařský a každý už se nemohl dočkat, až bude stát na svých lyžích nebo snowboardu a zdolávat kopce v rakouském lyžařském resortu Hochfich. Ještě než jsme vyrazili na svah, tak se bodovala uklizenost na pokojích, čehož se, jako minulý rok, ujal pan učitel Mikeš. O pár hodin později jsme už konečně stáli připraveni v plné síle sjet kopec a všem ukázat své dovednosti na sněhu.

Další den probíhal v podobném duchu, akorát už byly rozděleny skupiny, takže se všichni mohli rozjet na rozkaz vedoucího družstva na určitý svah hned po příjezdu. V pondělí i v úterý nám sice moc počasí nepřálo, ale zase tam bylo celkem málo lidí, takže můžu říct, že jsme si to i tak užili.

Ve středu se nebe vyjasnilo a vykouklo i sluníčko. Jinak řečeno bylo „azuro“, tím pádem byly krásně vidět všechny kopce a okolí Hochfichtu. Dokonce se tam objevilo o trochu více lidí a škol z Česka i rakouských škol. Ačkoliv bylo jasno, pobyli jsme na kopcích jen do dvou hodin odpoledne, protože nás čekalo další dobrodružství v podání relaxace v bazénu.

Počasí při posledním dnu letošního lyžařského výcviku bylo snad ještě hezčí než v předchozím dni. Přilákalo to sice od dost více lidí, ale každý se ještě snažil vypilovat svoji techniku ježdění na lyžích nebo skoky na snowboardu. Prostě a jednoduše si všichni stále užívali sníh a upravené sjezdovky, dokud nedostali povel připravit se k odjezdu zpět na hotel a poté vydat se na cestu domů.

Co ještě stojí za zmínku, tak každý večer po večeři nám byla pouštěna videa našich dovedností, u kterých jsme se, jak zasmáli, tak i obdivně koukali s otevřenou pusou. Jinak zbytky večerů byly strávené dle našich rozhodnutí. Celkové vyhodnocení za celý pobyt, kdy se vyhlašovali nejlepší skokani, lyžaři, atd. nás nejvíce překvapilo vyhodnocení nejhůř uklizeného pokoje. Vyhráli to holky, ale každý má nějakou slabinu.

Nakonec si troufnu za všechny říct, že jsme si „lyžák“ naprosto užili a myslím, že mnoho z nás si bude chtít hory příští rok zopakovat.

Za 2.B

Nikola Nechvátalová

Na fotodokumentaci se můžete podívat tradičně ZDE

 

Maturitní zkoušky 2019

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. je ke stažení v pdf zde.

Nejdůležitější novinky pro MZ 2019

Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury byl prodloužen o 15 minut, nově tak na jeho řešení mají žáci 75 minut.

U písemné práce z českého jazyka a literatury bylo zrušeno rozdělení zkoušky na čas pro výběr zadání a samotné psaní písemné práce. Nově tak žáci rovnou po skončení úvodní administrace dostanou jak testový sešit se zadáním zkoušky, tak záznamový arch pro zápis čistopisu písemné práce. Časový limit pro napsání písemné práce je 110 minut.

Didaktický test z matematiky budou moct žáci, kteří si tento předmět vyberou jako povinně volitelnou zkoušku ve společné části, řešit až 120 minut (místo původních 105 minut). Navíc se žákům, kteří požádali o úpravu podmínek MZ z důvodu předchozí studia v zahraniční škole (min. 4 z předcházejících 8 let), tato doba prodlužuje o dalších 10 minut a mohou při zkoušce využít překladový slovník.

Vyhláška dále stanovuje nové kategorie a skupiny žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (tzv. žáků s PUP MZ). Jedná se o kategorie a skupiny SP-2-N, SP-2-N-A a SPUO-2-N. Tyto nové skupiny PUP se od skupin bez „N“ liší v tom, že žáci nepracují s upravenou zkušební dokumentací a nemají nárok na alternativní zápis odpovědí.

Informace uvedené na těchto webových stránkách budou v průběhu listopadu postupně zaktualizovány.

2. ročník Pochodu zdatnosti Trivis – 30.-31.3.2019

Jedná se o noční vytrvalostní a orientační závod tříčlenných týmů z řad ozbrojených složek, studentů škol bezpečnostně právního zaměření a zdatnou veřejnost o délce cca 50 kilometrů. Jednotlivé týmy budou vybaveny mapou s topografickými souřadnicemi dalšího cíle. Trasu přesunu mezi jednotlivými stanovišti si týmy určují dle vlastního uvážení podle stanovených pravidel bez použití GPS.

Cílem pochodu je překonání trasy v co nejkratším intervalu a průchod všemi kontrolními stanovišti. Trasa pochodu vede po silnicích, lesních a polních komunikacích. Použití přístroje GPS (včetně mobilních telefonů) je přísně zakázáno a je důvodem k diskvalifikaci celého týmu!

Ústroj družstva:

 • Oděv a obuv libovolná (platí pro vojenská i civilní družstva)
 • Další nesená výstroj (voda, jídlo) dle vlastního uvážení
 • Každý tým bude vybaven reflexními vestami, červeným a bílým světlem !
 • Busola, funkční mobilní telefony, průkaz zdravotní pojišťovny

V cíli bude pro všechny účastníky zajištěno občerstvení i prostor pro odpočinek, (spacák a karimatku dle vlastního uvážení – spaní na parketách).

Sraz účastníků:

 • TRIVIS SŠV a VOŠ bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., Brněnská 2386/68
  Mapa zde: https://www.google.cz/maps/@49.397961,15.6075917,17z?hl=cs
 • Sraz a prezentace účastníků do 16.00 hodin

Celou akci zaštituje TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha s.r.o. ve spolupráci s TRIVIS SŠV a VOŠ Jihlava s.r.o. Vozidla lze zaparkovat v areálu školy, účastníci budou druhý den přepraveni autobusy z cíle zpět do Jihlavy. Chod jednotlivých kontrolních stanovišť je zajištěn odbornými instruktory, zdravotní dohled týmem zdravotníků.

 • Registrace přihlášek začíná 21. ledna 2019
 • Výše startovného je stanovena na 100 Kč/osoba, platba na místě startu
 • Řádně vyplněná přihláška bude odeslána na e-mail:                                       pochod-trivis@seznam.cz
 • Uzávěrka přihlášek je čtvrtek 21. března ve 20.00 hodin.

Veškeré změny (např. ve složení týmu) je nutno nahlásit předem, nejpozději do 29. března 2019 na tel. čísle 731 496 808 !!!

 • Názvy družstev nesmí být z důvodu přehlednosti označeny jakýmikoliv číslicemi.
 • Informace týkající se pochodu či přihlášek lze získat na tel. čísle 731 496 808
  (od 17.00 hodin) nebo na tel. čísle 774 446 696 či na uvedeném e-mailu.

V případě nouze během závodu budou týmy kontaktovat pořadatele na telefonním čísle v zapečetěné obálce. Rozpečetění obálky nebo jakýkoliv kontakt s pořadatelem (pokud mají závodníci soukromá čísla na pracovníky štábu) znamená odstoupení, a tedy diskvalifikaci týmu.

 

Přijímací zkoušky v roce 2019

Přihlášky ke studiu do 1. ročníků je nutné odevzdat do 1.3.2019!

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019-20

Kritéria přijímacího řízení-2019

Den otevřených dveří 11.1.2019

Dne 11.1.2019 se na naší škole konal druhý Den otevřených dveří. Pro žáky, kteří mají zájem na Trivisu studovat, připravili naši studenti a učitelé řadu ukázek ze života školy. Žáci základních škol si poslechli důležité informace o studiu. Dále se měli možnost podívat na studenty 3. a 4. ročníku a jejich ukázku sebeobrany, přičemž byli obeznámeni s různými kurzy, na které se v průběhu studia jezdí a s průběhem tělesné výchovy. Následně se přesunuli do druhého patra naší školy, kde se mohli informovat a seznámit např. s odbornými předměty či cizími jazyky. Všichni měli šanci si vyzkoušet tvz. omamné brýle nebo střelbu ze zbraní.
Počet návštěvníků a ohlasy nás velmi potěšili a věříme, že se s většinou příští rok uvidíme ve školních lavicích.

Více fotek naleznete ZDE

Vánoce se Stacionářem Jihlava

O Vánocích si máme pomáhat a dělat radost. Tímto heslem jsme se i letos řídili a jsme moc šťastní, že jsme ve škole vybrali přes 4000,- Kč a mohli udělat radost lidem ve Stacionáři Jihlava. Nejenže jsme pro ně nakoupili drobné dárky, ale především jsme si pro ně v Hale Evžena Rošického připravili zábavné dopoledne, kde si mohli v netradičních hrách zasoutěžit a zasmát se.

Fotografie z akce naleznete zde: https://trivisjihlava.rajce.idnes.cz/Vanoce_se_stacionarem…/

Sportovní den školy

Dne 17.prosince 2018 proběhl na naší škole sportovní den. Bylo zde připraveno několik netradičních disciplín. Například voleybalnoh, šipky, bowlingocurling a laserová střelba. Největší úspěch sklidil nejspíše Voleybalonoh. V němž si zahráli všichni proti všem. Po odehrání všech zápasu a dokončení disciplín se jednotlivým třídám sečetly body a byly sděleny výsledky. Nejlepší byla třída 2.B, dále na 2.místě skončili žáci 1.A a na místě 3. studenti 4.C. Zmíněným třídám gratulujeme k úspěchu a ostatním třídám děkujeme za to, že se zúčastnily a zabojovaly o úspěch.
Více fotek naleznete zde: https://trivisjihlava.rajce.idnes.cz/Sportovni_den_18.12_2018/

Obědy v týdnu 17.-21.12.2019

Odhlašování obědů v prosinci  na čtvrtek 20.12 a  pátek 21.12.2018, bude možné do středy  19.12.2018  pouze do 8 hod. Po tomto termínu,už nebude možné oběd odhlásit! (telefon pro odhlášení 565 598 170)

Výdej obědů v pátek 21.12. bude od 11:00 do 13:00.