Adaptační kurz 1.ročníků

Fotogalerii můžete zhlédnout ZDE

1.A

Dne 2. září 2020 jsme se společně vydali na adaptační kurz. Naše dobrodružství začínalo na vlakovém nádraží, kde jsme se všichni společně sešli. Vlakem jsme se dostali přímo do Slavonic, kde nás po odložení našich věcí čekala přibližně 10km dlouhá cesta. Po cestě jsme se všichni začali pomalu seznamovat a poznávat. Přibližně v půli cesty jsme od třídních učitelů dostali visačky se jmény, které jsme museli nosit po dobu celého kurzu. Když jsme dorazili do cyklokempu, rozdělili jsme se do pokojů a čekali nás seznamovací aktivity. Už hned na začátku jsme si všichni velmi rozuměli. Večer nás čekala noční hra. Po ukončení jsme se dozvěděli večerku, která byla od 23:00. Po náročném dni se všichni těšili na spánek, který byl ale přerušen. Kolem třetí hodiny ráno jsme byli všichni probuzeni a čekal nás nástup. V 7:15 nás pak čekala rozcvička a snídaně. Druhý den jsme se rozdělili do týmů a vyrazili na lanové centrum a také hráli různé hry v tělocvičně. Po ukončení obou aktivit jsme se naobědvali a čekal nás orientační běh, při kterém jsme sbírali razítka a plnili úkoly na různých stanovištích. Večer byla na programu další noční hra. Po ukončení jsme si šli opět všichni lehnout. Většina z nás měla strach, že nás opět bude čekat noční budíček a ano měli jsme pravdu. V 1:30 jsme byli opět probuzeni a společně se spacákem a svítilnou jsme se vydali do lesa. Třetí den jsme dopoledne soutěžili společně celá třída proti třídě 1.B a do disciplín se s námi zapojily i obě paní učitelky. Po obědě jsme se sbalili a čekali na auta, která nás odvezla do Slavonic. Tentokrát už jsme ale museli přestupovat v Telči a kolem 17:30 už jsme byli v Jihlavě a mohli se vydat domů. Celé tyto tři dny jsme si velmi užili a hlavně se poznali. Chceme velmi poděkovat všem učitelům a studentům čtvrtého ročníku, kteří pro nás tento adaptační kurz připravili a strávili s námi čas.

 

1.B

Naše cesta začala na hlavním vlakovém nádraží v Jihlavě. Vlakem jsme přijeli do Slavonic a pokračovali jsme 10 km pěší chůzí do cyklocampu, kde jsme byli ubytovaní. Spousta z nás nebyla nadšena z tvrdých matrací. Rozdělovali nás do několika skupin a při každé aktivitě se skupiny měnily. Zvedali jsme pneumatiky, chodily se svázanýma nohama, padali po slepu a spolužáci nás chytali…

První noc nás žáci 4. ročníku vzbudili tím stylem, že rozvalili dveře a začali kolem 2. ráno řvát, že máme tři minuty na to sbalit spacák, obléct se a být venku. Udělali jsme několik kliků a šli spát.

Když už zmiňujeme ty kliky, těch jsme si užili daleko víc, za každou zbytečnou otázku, chybu a sprosté slovo. Ráno jsme měli náročnou rozcvičku. Po snídani jsme se rozdělili na 1.A a 1.B. Naše třida šla prvně do lanového centra a poté do tělocvičny, kde jsme si zahrály neobvyklé sporty. Odpoledne jsme měli orientační „běh“, při kterém jsme si vyzkoušeli pracovat s mapou. Druhou noc nás vzbudili ve stejný čas, akorát mírnějším hlasem a šli jsme spát do lesa. Po cca 15 minutách nás poslali zpět na pokoje. Ráno jsme soutěžili mezi třídami a zapojily se i naše třídní paní učitelky. Udělali jsme z nich mumie a terče na vodu. I když si většina stěžovala na podmínky, ve výsledku to nebylo tak zlé. Zažili jsme disciplínu, naučili jsme se týmovosti, síle a důvěře.

Maturity – podzim 2020

 

 • Náhradní termín Souhrnné praktické maturitní zkoušky – středa 26.8. – 8:00 – 12:00 (učebna 107)
 • Didaktické testy budou probíhat v termínu 2.-4.9. na Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava – rozpis naleznete zde: JZS_podzim-2020_podrobne_schema_priloha.pdf

 

Výběrové řízení – zástupce ředitele pro VOŠ

Provoz jídelny od 1.9.

Provoz ve školní jídelně při ZŠ Otokara Březiny od 1.9. 2020

 • Výdej v první školní den bude od 10:00 hod. do 13:00 hod.
 • 2.– 4.9. 2020 bude zaveden dřívější výdej od 11:00 hod. pro první třídy a přípravnou třídu.
 • První dva týdny se bude vařit pouze jedno jídlo.

Protiepidemiologická opatření ve školní jídelně:

 • Strávníci si při vstupu do budovy vydezinfikují ruce
 • Každá škola bude využívat pouze svoji jídelnu s k ní příslušný výdej
 • U výdejního okénka si strávník odebere oběd (polévka, hlavní jídlo), bude mu podán balený příbor
 • Saláty budou nachystány na miskách v chladícím salátovém stole a pití bude k dispozici ve vířičích (nutno dbát zvýšené hygieny při jejich odběru)
 • VEŠKERÉ PŘÍDAVKY BUDOU VYDÁVÁNY POUZE NA ČISTÉ NÁDOBÍ!!! (VŽDY ČISTÁ SKLENIČKA NA PŘÍDAVEK PITÍ)
 • Na dodržování hygienických doporučení bude dbát příslušný dozor v jídelně
 • Vstup cizích osob do jídelny v průběhu výdeje obědů není možný.
 • Vyřizování stravného je možné od 7:00 hod. do 8:30 hod. popřípadě telefonicky 565 598 170 a emailem obedy@zsobreziny.cz
 • Výdej jídla do jídlonosiče v první den nemoci není možný. Strávník má možnost odhlásit oběd do 8:00 hod. daného dne.

 

Podle vývoje epidemiologické situace se opatření mohou měnit. O případných změnách budeme informovat.

Učebnice 1. ročníky

Učebnice je již možné vyzvednout na sekretariátu školy.

 • NJ – 1770,-Kč
 • RJ – 1420 – učebnice RJ budou dodány začátkem šk.roku

Hájenka 2020 – informace pro 4.ročníky

Plánek školy na školní rok 2020/2021

1. ročníky ve školním roce 2020/2021

Stravování žáků ve šk.roce 2020/2021

Vyřizování stravného je možné od pondělí 24.8. od 7:00 hod. do 10:00 hod. v kanceláři jídelny  (tel. 565 598 170)

VŠICHNI STRÁVNÍCI, KTEŘÍ SE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ BŘEZINOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 stravovali a mají obědy zaplaceny/srpen 2020/, budou automaticky od září 2020 přihlášeni na obědy.
Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude v novém školním roce 2020/2021 na obědy chodit, musí se odhlásit !

Úvodní soustředění 1. ročníků – Landštejn 2020