Přijímačkové testy s řešením

 

 

 

 

Aktualizované informace k MZ 2021 ze dne 28.4.2021

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 28.4.2021 přinášíme aktualizované údaje o konání maturitní zkoušky na naší škole:

Společná část

 1. K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 2. Žákům, kteří jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu společné části na 3 opravné zkoušky z každé zkoušky (tzn. žáci mají 4 pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).
 3. Ostatním maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo kteří se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které jsou přihlášeni.
 4. Didaktické testy v řádném termínu se budou konat v období od 24. do 26. května 2021.
 5. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni. 
 6. Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části. Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstává nezměněn.

Profilová část

 1. Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí konat povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Pokud se rozhodnou tyto zkoušky konat, konají je pouze formou ústní zkoušky, neúspěšný výsledek u zkoušky se nezapočítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky.
 2. Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb., konají profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky.
 3. Období pro konání profilových zkoušek v jarním zkušebním období je posunuto na období od 1. června do 23. července 2021 (na naší škole 7.-11.6.2021). Praktické zkoušky lze konat až do 27. srpna 2021 (na naší škole 17.-19.5.2021).
 4. Žákům, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky.
 5. Ostatním maturantům, kteří jsou v jarním zkušebním období přihlášeni ke konání praktické zkoušky, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé praktické zkoušky, ke které jsou přihlášeni; počet opravných zkoušek se o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky navyšuje také osobě, která se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.
 6. Maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kteří u této zkoušky neuspějí, nebo kteří se v souladu se školským zákonem omluví z konání této zkoušky, bude umožněno konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu. Mimořádný termín stanoví ředitel školy v souladu s ustanovením dodatku k opatření obecné povahy ze dne 28. dubna 2021  [PDF, 3,83 MB].
 7. V podzimním zkušebním období je doba pro konání praktických zkoušek mimořádně prodloužena do 13. října 2021.

Pokyny k přijímacímu řízení 2021

Místo konání :

 • Budova školy TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., ulice Brněnská 68, Jihlava.

Termín:

 • Pátek 7. května 2021

Obsah přijímací zkoušky:

 • Přijímací zkouška pro obor vzdělávání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“ se skládá pouze ze školní přijímací zkoušky.
 • Přijímací zkouška proběhne písemnou formou
 • Školní přijímací zkouška se skládá ze dvou testů:
    1. Český jazyk a literatura v trvání 60 minut
    2. Test všeobecných znalostí 30 minut

Povolené pomůcky

 • pouze propisovací tužka modré barvy (ne fix)

Omlouvání neúčasti:     

 • V případě, že se nemůžete dostavit ve stanoveném termínu k přijímacímu řízení, je Vaší povinností se do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy.
 • V případě uznání omluvy je stanoven náhradní termín na 21. května 2021

Různé

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělávání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“ pro školní rok 2021/22 je 90 žáků.
 • Pro ověření totožnosti nutno mít sebou doklad totožnosti (OP, Pas, nebo Rodný list)
 • K případným dotazům využijte prosím kontaktů uvedených v záhlaví tohoto dopisu.

Opatření k ochraně zdraví v průběhu konání přijímací zkoušky se řídí mimořádnými opatřeními vydanými MZ ČR.

 • Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt v budově školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • Testování u přijímacích zkoušek – Mimořádné opatření MZ s platnosti od 26. dubna 2021.pdf 
   • povinností každého žáka je přinést nejdéle 7 dní starý antigenní nebo pcr test, který si udělá na své kmenové ZŠ nebo ve zdravotnickém zařízení.

 

Upřesňující informace k maturitní zkoušce – jaro 2021

Na základě opatření MŠMT z 15.3.2021 je konání ústní zkoušky z ČJL a AJ dobrovolné. Pokud žák hodlá jednu, nebo obě zmíněné zkoušky vykonat, musí do 30.4.2021 odevzdat na vedení školy vyplněnou a podepsanou žádost. Formulář naleznete zde:

Zároveň opatření upravilo některé termíny, tudíž přinášíme aktualizovaný harmonogram (rozpis ústních zkoušek bude zveřejněn nejpozději v polovině května 2021):

Rozhodnutí o ukončování 4.ročníků a maturity na jaře 2021

Kritéria přijímacího řízení

 • 1. kolo 7.5.2021 
 • 2.kolo 21.5.2021

Přijímací zkoušky nanečisto a Den Trivisákem ZRUŠENY

Z důvodu nadále platných přísných epidemiologických opatření se letos bohužel neuskuteční Den Trivisákem. Ze stejného důvodu a na základě rozhodnutí, že naše škole letos nebude součástí jednotných přijímacích zkoušek, bylo rozhodnuto i o zrušení přijímacích zkoušek nanečisto.

Alespoň malou náhradu za Den Trivisákem se pokusíme zpracovat do poloviny února a následně Vás o ní budeme informovat.

Pokud byste se chtěli podívat do školy, projít si ji a zeptat se na věci, které Vás zajímají, tato možnost nadále platí a nabízíme i v únoru individuální dny otevřených dveří – registrovat se můžete zde – https://www.trivisjihlava.cz/dny-otevrenych-dveri/

 

 

 

Natočili jsme minisérii!

S nadsázkou v rámci kratičké minisérie nahlížíme na profese, ve kterých můžete mimo jiné po absolvování školy pokračovat…

Velké poděkování patří našim partnerům – ČČK Havlíčkův Brod za parádní maskování, Policie ČR, HZS ČR a Záchranná služba KV za poskytnutí techniky. V neposlední řadě děkujeme klukům z SB films, kteří vše připravili, natočili a sestříhali!

 1. díl

2. díl

3.díl

Podívejte se, jak video vznikalo:

Od 4.1.- distanční výuka u všech tříd!

Dle nařízení vlády budou všechny třídy v týdnu od 4.1. do odvolání na distanční výuce!

 

 

„Záložáci z Trivisu“ aneb Pomáháme pečovat

Tak to upřesníme na pravou míru. Naši žáci nejsou aktivní zálohy u armády, ale v podstatě na ně pasuje toto označení. Čtveřice žáků z třetího ročníku se z vlastní iniciativy přihlásilo do kurzu moderního ošetřovatelství v praxi pořádaného OS ČČK Havlíčkův Brod.
V pátek 11.12 se ráno sešli před AZ centrem a společně se vydali do výukového prostoru, kde proběhl samotný kurz. S úsměvem je přivítali lektorky Eva a Jana. Se skvělou náladou se vrhli na osmi hodinový kurz. Všichni naslouchali výkladu a taktéž měli dotazy pro zpestření a upřesnění vědomostí. Po teoretické části se přesunuli na tu praktickou.
Vyzkoušeli si polohování ležícího pacienta, aby mohli převléct postel. Taktéž si museli vyzkoušet, co a jak použít, aby mohl pacient vykonat potřebu. Taktéž na ně bylo velmi apelováno, aby komunikovali! Sami vám potvrdí, že jim lektorky kurzu nedali nic zadarmo, ale dali jim mnoho rad, aby ochránili i své zdraví! Přeci jen hýbat s člověkem, co má 100 kilogramů a nepomůže vám, není úplně jednoduché.
Pak přišla část, kdy už může jít i o život. Byl jim vysvětlen způsob navlékaní a svlékaní všech pomůcek zvlášť Tyveku, který se používá na infekčních oddělení! Všichni si museli vtlouct do hlavy, že dezinfekce je alfa a omega toho, co nás chrání před tím hnusným virem. Navléct se do obleku se všemi pomůckami trvá pro necvičeného jedince nějakých 10 minut, zkušení to zvládnou do pěti! Na konec byla probrána péče o zemřelého, aby byli ošetřovatelé připraveni na vše!
Na úplném konci kurzu dostali všichni žáci certifikaci v základech moderního ošetřovatelství. S úsměvem na tváři ho všichni přebrali a rozloučili se. Bohužel úsměvy nemohly být vidět, protože všichni účastníci museli mít po dobu kurzu nasazené respirátory FFP 2.
 
Váš RADAR 🙂
 
P.S. Velké poděkování patří děvčatům z OS ČČK Havlíčkův Brod a našim žákům, že se dobrovolně školí, aby mohli pomáhat! 
 
Fotografie z kurzu naleznete ZDE
A na závěr ukázka toho, že vysvléct se z ochranného obleku není žádná legrace!