Přijímací zkoušky nanečisto a Den Trivisákem ZRUŠENY

Z důvodu nadále platných přísných epidemiologických opatření se letos bohužel neuskuteční Den Trivisákem. Ze stejného důvodu a na základě rozhodnutí, že naše škole letos nebude součástí jednotných přijímacích zkoušek, bylo rozhodnuto i o zrušení přijímacích zkoušek nanečisto.

Alespoň malou náhradu za Den Trivisákem se pokusíme zpracovat do poloviny února a následně Vás o ní budeme informovat.

Pokud byste se chtěli podívat do školy, projít si ji a zeptat se na věci, které Vás zajímají, tato možnost nadále platí a nabízíme i v únoru individuální dny otevřených dveří – registrovat se můžete zde – https://www.trivisjihlava.cz/dny-otevrenych-dveri/

 

 

 

Natočili jsme minisérii!

S nadsázkou v rámci kratičké minisérie nahlížíme na profese, ve kterých můžete mimo jiné po absolvování školy pokračovat…

Velké poděkování patří našim partnerům – ČČK Havlíčkův Brod za parádní maskování, Policie ČR, HZS ČR a Záchranná služba KV za poskytnutí techniky. V neposlední řadě děkujeme klukům z SB films, kteří vše připravili, natočili a sestříhali!

 1. díl

2. díl

3.díl

Podívejte se, jak video vznikalo:

Od 4.1.- distanční výuka u všech tříd!

Dle nařízení vlády budou všechny třídy v týdnu od 4.1. do odvolání na distanční výuce!

 

 

„Záložáci z Trivisu“ aneb Pomáháme pečovat

Tak to upřesníme na pravou míru. Naši žáci nejsou aktivní zálohy u armády, ale v podstatě na ně pasuje toto označení. Čtveřice žáků z třetího ročníku se z vlastní iniciativy přihlásilo do kurzu moderního ošetřovatelství v praxi pořádaného OS ČČK Havlíčkův Brod.
V pátek 11.12 se ráno sešli před AZ centrem a společně se vydali do výukového prostoru, kde proběhl samotný kurz. S úsměvem je přivítali lektorky Eva a Jana. Se skvělou náladou se vrhli na osmi hodinový kurz. Všichni naslouchali výkladu a taktéž měli dotazy pro zpestření a upřesnění vědomostí. Po teoretické části se přesunuli na tu praktickou.
Vyzkoušeli si polohování ležícího pacienta, aby mohli převléct postel. Taktéž si museli vyzkoušet, co a jak použít, aby mohl pacient vykonat potřebu. Taktéž na ně bylo velmi apelováno, aby komunikovali! Sami vám potvrdí, že jim lektorky kurzu nedali nic zadarmo, ale dali jim mnoho rad, aby ochránili i své zdraví! Přeci jen hýbat s člověkem, co má 100 kilogramů a nepomůže vám, není úplně jednoduché.
Pak přišla část, kdy už může jít i o život. Byl jim vysvětlen způsob navlékaní a svlékaní všech pomůcek zvlášť Tyveku, který se používá na infekčních oddělení! Všichni si museli vtlouct do hlavy, že dezinfekce je alfa a omega toho, co nás chrání před tím hnusným virem. Navléct se do obleku se všemi pomůckami trvá pro necvičeného jedince nějakých 10 minut, zkušení to zvládnou do pěti! Na konec byla probrána péče o zemřelého, aby byli ošetřovatelé připraveni na vše!
Na úplném konci kurzu dostali všichni žáci certifikaci v základech moderního ošetřovatelství. S úsměvem na tváři ho všichni přebrali a rozloučili se. Bohužel úsměvy nemohly být vidět, protože všichni účastníci museli mít po dobu kurzu nasazené respirátory FFP 2.
 
Váš RADAR 🙂
 
P.S. Velké poděkování patří děvčatům z OS ČČK Havlíčkův Brod a našim žákům, že se dobrovolně školí, aby mohli pomáhat! 
 
Fotografie z kurzu naleznete ZDE
A na závěr ukázka toho, že vysvléct se z ochranného obleku není žádná legrace!

Burza škol online

Ode dneška až do pondělí se účastníme online burz v Kraji Vysočina. Pokud se chcete na cokoliv zeptat k možnému studiu na naší škole, neváhejte se přihlásit, jsme vám k dispozici na https://burzaskol.online/skola/71

Výuka od 7.12.2020

Od 7.12.2020 bude na naší škole probíhat výuka pro 4. ročníky a VOŠ prezenčně, ostatní ročníky rotačně dle následujících instrukcí:

V týdnu 7.12 – 11.11.

 • budou ve škole prezenčně 4. ročníky, 2. ročníky a obě VOŠ + 8.12. 3. ročníky na praxi

V týdnu 14.12. – 18.12.

 • budou ve škole prezenčně 4. ročníky, 1. ročníky a 3. ročníky; VOŠ – zkouškové

V týdnu 21.12. – 22.12.

 • distanční výuka pro všechny třídy SŠ

Umístění tříd:

 • 4. ročníky, 1. ročníky, 2.A, 2.C a obě VOŠ ve svých kmenových třídách, 2.B ve třídě 3.VD, 3.A ve třídě 2.A, 3.B ve třídě 2.C, praxe – 3.A v 1.A, 3.B v 1.B

Rozvrhy jsou již na příští týden zveřejněny na Bakalářích. Pro informaci 2A3A (znamená 3A ve třídě 2A), 2C3B (3.B ve třídě 2C), PC1 = 107, PC2 = 105.

Během pobytu ve škole platí přísná hygienická opatření. K dispozici nebude bufet ani kávovar. O žádné přestávce se neopouští budova školy a v areálu školy i při příchodu či odchodu je zákaz kouření.

Informace k tělesné výchově a sebeobraně

 • oba předměty budou opět zahájeny, jakmile se školy přesunou do 2. stupně.

 

Přihláška k maturitě do 1.12.

Připomínáme všem, kteří se chtějí přihlásit k jarnímu termínu MZ 2021, aby podali přihlášku na sekretariát školy do 1.12.

Přihlášku naleznete zde: https://www.trivisjihlava.cz/wp-content/uploads/2020/11/Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf

Nástup 4. ročníků 25.11. + úprava maturitní zkoušky

Dle nařízení vlády, bude 25.11. opětovně zahájena prezenční výuka 4. ročníků. Ta bude probíhat pondělí až čtvrtek, v pátek pak budou mít žáci distančně povinně-volitelné předměty (z důvodu nedoporučení spojování skupin).

Umístění tříd:

 • 4.A – 202 (1.B)
 • 4.B – 303 (kmenová)
 • 4.C – 404 (2.A)

Pokyny pro žáky:

 • povinností každého žáka je dodržovat nařízené hygienické pokyny (po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku, pravidelně si mýt ruce/desinfikovat a ve třídě větrat)
 • žáci o přestávce se smí zdržovat pouze na patře, které je jim přiděleno (výjimkou jsou přesuny na výuku INF a AJ)

Souhrnná praktická maturitní zkouška 2020

 • S ohledem na současná opatření a dlouhotrvající distanční výuku (i jaro 2020), bylo rozhodnuto, že souhrnná praktická zkouška v roce 2020 bude mít strukturu Práce z IZS, praktická zkouška z odborných předmětů a kontrola kriminality.
 • Dodatek 1 k SPMZ.pdf
 • Pro náš obor byla udělena sice výjimka, která by za zvýšených opatření umožnila sebeobranu, přesto situace je nejistá, a proto bylo rozhodnuto, že sebeobrana letos součástí SPMZ nebude. Zároveň ale žáci, kteří by ji i přesto chtěli, se mohou přihlásit na sebeobranu jako nepovinný předmět a pro ně bude výuka sebeobrany v nařízeném režimu zabezpečena.

Distanční výuka – 5.10 – do odvolání

Od pondělí 5.10. do odvolání přecházíme z nařízení č. 11/2020 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, stejně jako ostatní střední školy Jihlavě, na distanční výuku.

Komunikační kanály, které budou využívány během distanční výuky:

 • Bakaláři

Doplňkově:

 • Teams
 • Google forms
 • Youtube
 • Messenger, email, Whats up

Forma výuky:

 • Synchronní výuka probíhá přes pozvání v Bakalářích po předchozím upozornění v aplikaci Teams (následně po zaregistrování všech žáků bude zvaní na schůzky přímo z aplikace a většina výuky přesunuta sem)
 • Pasivní výuka probíhá ve všech ostatních hodinách, kde nebude výuka synchronní:
  • Prezentace ale s úkoly
  • Práce s učebnicí + úkoly (upozornit, aby si žáci v pátek zde učebnice nenechávali)
  • Projektová výuka

Rozvrh:

 • Rozvrh je rozčleněn na 3 oblasti. Synchronní výuka bude vedena pouze v prvních 2 blocích po předchozím upozornění. Mezi každým blokem je vytvořena 1hodinová pauza, aby žáci mohli odpočinout od práce s ICT. V odpoledním bloku je vedena pouze pasivní výuka.

Absence

 • Školský zákon stanovuje základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (neúčast na synchronní výuce, neodevzdání úkolu v rámci pasivní výuky do daného termínu). Při neomluvení bude absence řešena jako porušení ŠŘ.

Vojenský kurz 2020💪

Námi dlouho očekávaný vojenský kurz jsme zahájili v pondělí 7.9.2020 v Třešti na střelnici. Zde jsme se rozdělili do dvou čet a 4 skupin. První četa šla střílet a druhá četa šla na exkurzi k hasičům. Hasiči nám představili jejich stanici a ukázali jejich techniku. Jeden hasič nás seznámil se zdravovědou a druhý nám vysvětlil, jak fungují lezci u hasičů. Po exkurzi jsme se vyměnili a naše četa šla střílet. Každý jsme dostali 20 nábojů a pod dohledem pana Dřeva, Dvořáka a Mikeše jsme mohli střílet. Po střelbách jsme měli volno a čekali do 16:00 na autobus, který nás odvezl do Kněžice. Z Kněžice jsme měli pěší přesun na „hotel“, jak naše ubytování nazvali někteří učitelé. Přesun byl trošku komplikovaný kvůli blátu, ale i tak jsme to všichni zvládli. Po příchodu na Hájenku jsme se ubytovali a všichni jsme udělali nástup a dostali jsme veškeré informace k tomu, jak kurz bude probíhat. Poté jsme dostali večeři a šli jsme si prohlédnout okolí, ve kterém budeme v noci hlídkovat. Pak jsme šli spát a někteří měli hlídky. Ve 2 hodiny ráno jsme měli poplach Charlie a museli jsme si nastoupit do dvaceti minut. Po nástupu naše četa dostala Alfu a mohli jsme jít zase spát.
Ráno nás v 6:30 čekal budíček a rozcvička. Museli jsme běhat sprinty do kopce a pak jsme měli EMOM („Every minute on the minute“). Dostali jsme sestavu cviků na minutu, kterou jsme museli stihnout odcvičit v jedné minutě. Po rozcvičce jsme posnídali a poté přijeli vojáci ze 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec. Vojáci vytvořili 4 pracoviště, na kterých nás seznámili s výzbrojí, pancéřovým vozidlem Iveco LMV, první pomocí při zásahu v misi, výstrojí a formacemi. Když jsme si vše vyslechli a vyzkoušeli, následoval oběd. Odpoledne si pro nás vojáci připravili ukázku napadení, kde nám ukázali, jak probíhají formace šachovnice a klínu v reálné praxi. Všichni jsme si vyzkoušeli, jak se ovládá FN MINIMI (lehký kulomet). Svezli jsme se v pancéřovém vozidle Iveco LMV.
Ve středu po rozcvičce a snídani jsme se opět rozdělili do čtyř skupin a vyrazili na připravená stanoviště. Dopoledne jsme si zopakovali po skoro půlroční pauze sebeobranu. Potom jsme si vyzkoušeli fyzické testy k PČR. Ani o polední pauze naše třída nezahálela, pro fotku jsme vytvořili „lidskou pyramidu“. Odpoledne nás čekala zajímavá přednáška s vojákem o CLS (bojující záchranář). Na posledním stanovišti jsme se naučili policejní poutání. K večeři jsme si opekli buřty na ohni. Brzy ráno nás vzbudila střelba z pistolí a byl vyhlášen poplach Delta, museli jsme si vzít spacáky a karimatky a odešli jsme na přesun. Došli jsme na louku a pokračovali jsme ve spánku.
Ve čtvrtek jsme se všichni po přesunu Delta probudili na louce a šli zpět na základnu. Dostali jsme snídani. Po snídani za námi přijela Speciální jednotka Dukovany, která nás seznámila s jejich prací, výzbrojí a výstrojí. Vše jsme si mohli vyzkoušet a na vše se zeptat. Také přijela dopravní policie, která si pro nás připravila fiktivní dopravní nehodu, a ukázali nám, jak se dopravní nehoda řeší. Jeden z nás autonehodu zdokumentoval fotograficky. Poté jsme si všichni namalovali, co se stalo a začalo měření s měřícími kolečky. Policisté byli velmi ochotní a se vším nám rádi pomohli, vše nám vysvětlili a na vše odpověděli. Po obědě jsme začali uklízet, balit a připravovat se na noční strastiplný přesun. Během čekání na 20:00 proběhl velký souboj o poslední kousky chleba a vůbec jakéhokoliv jídla. Ve 20:00 vyšla první skupina, skupiny dále vycházely po deseti minutách. Noční přesun nesl velké komplikace, kvůli bahnu, bažinám, špatné viditelnosti, únavě. Avšak skoro všichni jsme to zvládli bez problémů a po dvaceti kilometrech jsme došli do lesa, ve kterém jsme mohli spát. Někteří přišli kolem 1 hodiny ráno, jiní až kolem 3. hodiny ráno. Jedna skupinka se nám ztratila a bohužel došla až později. V 6 ráno nás čekal budíček, uklizení spacáků a přesun k Trivisu. Do školy jsme s nadšením přišli v 7:08, vzali si zbytek věcí, udělali nástup a zhodnocení celého kurzu. Poděkovali jsme si, rozloučili a unavení, plní dojmů a nových zážitků odešli směr domů.

Za 4. B bychom chtěli poděkovat všem učitelům a instruktorům, kteří pro nás program připravili a kteří to tam s námi celý týden zvládli. Velké poděkování patří i AČR, PČR a HZS, kteří nám celý program zpestřili. Děkujeme!
Kristýna Vašíková, Hedvika Veselá

Více fotek naleznete ZDE