Vojenský kurz 2020💪

Námi dlouho očekávaný vojenský kurz jsme zahájili v pondělí 7.9.2020 v Třešti na střelnici. Zde jsme se rozdělili do dvou čet a 4 skupin. První četa šla střílet a druhá četa šla na exkurzi k hasičům. Hasiči nám představili jejich stanici a ukázali jejich techniku. Jeden hasič nás seznámil se zdravovědou a druhý nám vysvětlil, jak fungují lezci u hasičů. Po exkurzi jsme se vyměnili a naše četa šla střílet. Každý jsme dostali 20 nábojů a pod dohledem pana Dřeva, Dvořáka a Mikeše jsme mohli střílet. Po střelbách jsme měli volno a čekali do 16:00 na autobus, který nás odvezl do Kněžice. Z Kněžice jsme měli pěší přesun na „hotel“, jak naše ubytování nazvali někteří učitelé. Přesun byl trošku komplikovaný kvůli blátu, ale i tak jsme to všichni zvládli. Po příchodu na Hájenku jsme se ubytovali a všichni jsme udělali nástup a dostali jsme veškeré informace k tomu, jak kurz bude probíhat. Poté jsme dostali večeři a šli jsme si prohlédnout okolí, ve kterém budeme v noci hlídkovat. Pak jsme šli spát a někteří měli hlídky. Ve 2 hodiny ráno jsme měli poplach Charlie a museli jsme si nastoupit do dvaceti minut. Po nástupu naše četa dostala Alfu a mohli jsme jít zase spát.
Ráno nás v 6:30 čekal budíček a rozcvička. Museli jsme běhat sprinty do kopce a pak jsme měli EMOM („Every minute on the minute“). Dostali jsme sestavu cviků na minutu, kterou jsme museli stihnout odcvičit v jedné minutě. Po rozcvičce jsme posnídali a poté přijeli vojáci ze 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec. Vojáci vytvořili 4 pracoviště, na kterých nás seznámili s výzbrojí, pancéřovým vozidlem Iveco LMV, první pomocí při zásahu v misi, výstrojí a formacemi. Když jsme si vše vyslechli a vyzkoušeli, následoval oběd. Odpoledne si pro nás vojáci připravili ukázku napadení, kde nám ukázali, jak probíhají formace šachovnice a klínu v reálné praxi. Všichni jsme si vyzkoušeli, jak se ovládá FN MINIMI (lehký kulomet). Svezli jsme se v pancéřovém vozidle Iveco LMV.
Ve středu po rozcvičce a snídani jsme se opět rozdělili do čtyř skupin a vyrazili na připravená stanoviště. Dopoledne jsme si zopakovali po skoro půlroční pauze sebeobranu. Potom jsme si vyzkoušeli fyzické testy k PČR. Ani o polední pauze naše třída nezahálela, pro fotku jsme vytvořili „lidskou pyramidu“. Odpoledne nás čekala zajímavá přednáška s vojákem o CLS (bojující záchranář). Na posledním stanovišti jsme se naučili policejní poutání. K večeři jsme si opekli buřty na ohni. Brzy ráno nás vzbudila střelba z pistolí a byl vyhlášen poplach Delta, museli jsme si vzít spacáky a karimatky a odešli jsme na přesun. Došli jsme na louku a pokračovali jsme ve spánku.
Ve čtvrtek jsme se všichni po přesunu Delta probudili na louce a šli zpět na základnu. Dostali jsme snídani. Po snídani za námi přijela Speciální jednotka Dukovany, která nás seznámila s jejich prací, výzbrojí a výstrojí. Vše jsme si mohli vyzkoušet a na vše se zeptat. Také přijela dopravní policie, která si pro nás připravila fiktivní dopravní nehodu, a ukázali nám, jak se dopravní nehoda řeší. Jeden z nás autonehodu zdokumentoval fotograficky. Poté jsme si všichni namalovali, co se stalo a začalo měření s měřícími kolečky. Policisté byli velmi ochotní a se vším nám rádi pomohli, vše nám vysvětlili a na vše odpověděli. Po obědě jsme začali uklízet, balit a připravovat se na noční strastiplný přesun. Během čekání na 20:00 proběhl velký souboj o poslední kousky chleba a vůbec jakéhokoliv jídla. Ve 20:00 vyšla první skupina, skupiny dále vycházely po deseti minutách. Noční přesun nesl velké komplikace, kvůli bahnu, bažinám, špatné viditelnosti, únavě. Avšak skoro všichni jsme to zvládli bez problémů a po dvaceti kilometrech jsme došli do lesa, ve kterém jsme mohli spát. Někteří přišli kolem 1 hodiny ráno, jiní až kolem 3. hodiny ráno. Jedna skupinka se nám ztratila a bohužel došla až později. V 6 ráno nás čekal budíček, uklizení spacáků a přesun k Trivisu. Do školy jsme s nadšením přišli v 7:08, vzali si zbytek věcí, udělali nástup a zhodnocení celého kurzu. Poděkovali jsme si, rozloučili a unavení, plní dojmů a nových zážitků odešli směr domů.

Za 4. B bychom chtěli poděkovat všem učitelům a instruktorům, kteří pro nás program připravili a kteří to tam s námi celý týden zvládli. Velké poděkování patří i AČR, PČR a HZS, kteří nám celý program zpestřili. Děkujeme!
Kristýna Vašíková, Hedvika Veselá

Více fotek naleznete ZDE

Adaptační kurz 1.ročníků

Fotogalerii můžete zhlédnout ZDE

1.A

Dne 2. září 2020 jsme se společně vydali na adaptační kurz. Naše dobrodružství začínalo na vlakovém nádraží, kde jsme se všichni společně sešli. Vlakem jsme se dostali přímo do Slavonic, kde nás po odložení našich věcí čekala přibližně 10km dlouhá cesta. Po cestě jsme se všichni začali pomalu seznamovat a poznávat. Přibližně v půli cesty jsme od třídních učitelů dostali visačky se jmény, které jsme museli nosit po dobu celého kurzu. Když jsme dorazili do cyklokempu, rozdělili jsme se do pokojů a čekali nás seznamovací aktivity. Už hned na začátku jsme si všichni velmi rozuměli. Večer nás čekala noční hra. Po ukončení jsme se dozvěděli večerku, která byla od 23:00. Po náročném dni se všichni těšili na spánek, který byl ale přerušen. Kolem třetí hodiny ráno jsme byli všichni probuzeni a čekal nás nástup. V 7:15 nás pak čekala rozcvička a snídaně. Druhý den jsme se rozdělili do týmů a vyrazili na lanové centrum a také hráli různé hry v tělocvičně. Po ukončení obou aktivit jsme se naobědvali a čekal nás orientační běh, při kterém jsme sbírali razítka a plnili úkoly na různých stanovištích. Večer byla na programu další noční hra. Po ukončení jsme si šli opět všichni lehnout. Většina z nás měla strach, že nás opět bude čekat noční budíček a ano měli jsme pravdu. V 1:30 jsme byli opět probuzeni a společně se spacákem a svítilnou jsme se vydali do lesa. Třetí den jsme dopoledne soutěžili společně celá třída proti třídě 1.B a do disciplín se s námi zapojily i obě paní učitelky. Po obědě jsme se sbalili a čekali na auta, která nás odvezla do Slavonic. Tentokrát už jsme ale museli přestupovat v Telči a kolem 17:30 už jsme byli v Jihlavě a mohli se vydat domů. Celé tyto tři dny jsme si velmi užili a hlavně se poznali. Chceme velmi poděkovat všem učitelům a studentům čtvrtého ročníku, kteří pro nás tento adaptační kurz připravili a strávili s námi čas.

 

1.B

Naše cesta začala na hlavním vlakovém nádraží v Jihlavě. Vlakem jsme přijeli do Slavonic a pokračovali jsme 10 km pěší chůzí do cyklocampu, kde jsme byli ubytovaní. Spousta z nás nebyla nadšena z tvrdých matrací. Rozdělovali nás do několika skupin a při každé aktivitě se skupiny měnily. Zvedali jsme pneumatiky, chodily se svázanýma nohama, padali po slepu a spolužáci nás chytali…

První noc nás žáci 4. ročníku vzbudili tím stylem, že rozvalili dveře a začali kolem 2. ráno řvát, že máme tři minuty na to sbalit spacák, obléct se a být venku. Udělali jsme několik kliků a šli spát.

Když už zmiňujeme ty kliky, těch jsme si užili daleko víc, za každou zbytečnou otázku, chybu a sprosté slovo. Ráno jsme měli náročnou rozcvičku. Po snídani jsme se rozdělili na 1.A a 1.B. Naše třida šla prvně do lanového centra a poté do tělocvičny, kde jsme si zahrály neobvyklé sporty. Odpoledne jsme měli orientační „běh“, při kterém jsme si vyzkoušeli pracovat s mapou. Druhou noc nás vzbudili ve stejný čas, akorát mírnějším hlasem a šli jsme spát do lesa. Po cca 15 minutách nás poslali zpět na pokoje. Ráno jsme soutěžili mezi třídami a zapojily se i naše třídní paní učitelky. Udělali jsme z nich mumie a terče na vodu. I když si většina stěžovala na podmínky, ve výsledku to nebylo tak zlé. Zažili jsme disciplínu, naučili jsme se týmovosti, síle a důvěře.

Maturity – podzim 2020

 

 • Náhradní termín Souhrnné praktické maturitní zkoušky – středa 26.8. – 8:00 – 12:00 (učebna 107)
 • Didaktické testy budou probíhat v termínu 2.-4.9. na Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava – rozpis naleznete zde: JZS_podzim-2020_podrobne_schema_priloha.pdf

 

Výběrové řízení – zástupce ředitele pro VOŠ

Provoz jídelny od 1.9.

Provoz ve školní jídelně při ZŠ Otokara Březiny od 1.9. 2020

 • Výdej v první školní den bude od 10:00 hod. do 13:00 hod.
 • 2.– 4.9. 2020 bude zaveden dřívější výdej od 11:00 hod. pro první třídy a přípravnou třídu.
 • První dva týdny se bude vařit pouze jedno jídlo.

Protiepidemiologická opatření ve školní jídelně:

 • Strávníci si při vstupu do budovy vydezinfikují ruce
 • Každá škola bude využívat pouze svoji jídelnu s k ní příslušný výdej
 • U výdejního okénka si strávník odebere oběd (polévka, hlavní jídlo), bude mu podán balený příbor
 • Saláty budou nachystány na miskách v chladícím salátovém stole a pití bude k dispozici ve vířičích (nutno dbát zvýšené hygieny při jejich odběru)
 • VEŠKERÉ PŘÍDAVKY BUDOU VYDÁVÁNY POUZE NA ČISTÉ NÁDOBÍ!!! (VŽDY ČISTÁ SKLENIČKA NA PŘÍDAVEK PITÍ)
 • Na dodržování hygienických doporučení bude dbát příslušný dozor v jídelně
 • Vstup cizích osob do jídelny v průběhu výdeje obědů není možný.
 • Vyřizování stravného je možné od 7:00 hod. do 8:30 hod. popřípadě telefonicky 565 598 170 a emailem obedy@zsobreziny.cz
 • Výdej jídla do jídlonosiče v první den nemoci není možný. Strávník má možnost odhlásit oběd do 8:00 hod. daného dne.

 

Podle vývoje epidemiologické situace se opatření mohou měnit. O případných změnách budeme informovat.

Učebnice 1. ročníky

Učebnice je již možné vyzvednout na sekretariátu školy.

 • NJ – 1770,-Kč
 • RJ – 1420 – učebnice RJ budou dodány začátkem šk.roku

Hájenka 2020 – informace pro 4.ročníky

Plánek školy na školní rok 2020/2021

1. ročníky ve školním roce 2020/2021

Stravování žáků ve šk.roce 2020/2021

Vyřizování stravného je možné od pondělí 24.8. od 7:00 hod. do 10:00 hod. v kanceláři jídelny  (tel. 565 598 170)

VŠICHNI STRÁVNÍCI, KTEŘÍ SE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ BŘEZINOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 stravovali a mají obědy zaplaceny/srpen 2020/, budou automaticky od září 2020 přihlášeni na obědy.
Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude v novém školním roce 2020/2021 na obědy chodit, musí se odhlásit !