1. ročníky ve školním roce 2020/2021

Stravování žáků ve šk.roce 2020/2021

Vyřizování stravného je možné od pondělí 24.8. od 7:00 hod. do 10:00 hod. v kanceláři jídelny  (tel. 565 598 170)

VŠICHNI STRÁVNÍCI, KTEŘÍ SE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ BŘEZINOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 stravovali a mají obědy zaplaceny/srpen 2020/, budou automaticky od září 2020 přihlášeni na obědy.
Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude v novém školním roce 2020/2021 na obědy chodit, musí se odhlásit !

Úvodní soustředění 1. ročníků – Landštejn 2020

Volné místo – učitel českého jazyka

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

hledá vhodného kandidáty na pozici:

 • UČITEL/KA ČESKÉHO JAZYKA

Předpokládaný nástup: od 24.8.2020

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: vaca@trivis.cz .

Podrobnější informace – zástupce ředitele školy Mgr. Lukáš Váca, vaca@trivis.cz, +420775884749.

Zabezpečení školy během letních prázdnin

Hájenka 2020 – informace pro 4.ročníky

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy TRIVIS Jihlava vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

 • Termín přihlášek: 30.6.2020
 • Počet míst: 10
 • Kritéria přijetí: průměr známek za 2.pololetí 8. třídy a 1.pololetí 9.třídy max. 2,00

Více informací – hason@trivis.cz; 724 829 374

Výsledky přijímacího řízení

* Červeně jsou zvýrazněni nepřijatí žáci.

Zápisový lístek stačí odevzdat při podpisu smlouvy. Podrobné informace jsme zaslali poštou.

 

Informace pro zájemce o internát:
Vzhledem k omezené kapacitě internátů v Jihlavě, bylo rozhodnutím KÚ Vysočina stanoveno, že termín pro podání přihlášek je do pondělí 22. června 2020.
Vyplněné přihlášky je možno podat :

Přihlášky jsou ke stažení zde:

Dar Nemocnici Jihlava

Dnes jsem Nemocnici Jihlava předali dar od našich zaměstnanců. Po domluvě byl pořízen Lineární dávkovač v hodnotě 50 000,-Kč. Věříme, že v této době je jakákoliv pomoc důležitá, a jsme rádi, že jsme mohli svou troškou přispět.

Aktualizovaná kritéria přijímacího řízení – jaro 2020

Počet přijímaných:

 • 90 žáků (denní studium)
 • 30 žáků (dálkové studium)

Důležité termíny:

 • 1.6. – nejzazší termín doručení písemné pozvánky s konkrétními časy a místem učeben konání jednotné přijímací zkoušky
 • 8.6. – 1. kolo (matematika – 8:30; čjl – 10:50)
 • 16.6. – vyhlášení výsledků Cermatem
 • 17.6. – nejzazší termín zveřejnění výsledků školou
 • 22.6. a 23.6. – podpisy smluv
 • 23.6. – 1. kolo – náhradní termín
 • 29.6. – vyhlášení výsledků náhradního termínu Cermatem
 • 30.6. – nejzazší termín zveřejnění výsledků náhradního termínu školou

 

 

 

 

 

 

Povolené pomůcky

 • Pro test z českého jazyka … pouze propisovací tužka modré barvy (ne fix)
 • Pro test z matematiky………pouze rýsovací potřeby a propisovací tužka modré barvy                                                         (Kalkulátor – pouze na doporučení psychologické poradny)

Omlouvání neúčasti:     

 • V případě, že se nemůžete dostavit ve stanoveném termínu k přijímacímu řízení, je Vaší povinností se do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy.
 • V případě uznání omluvy Vám bude stanoven náhradní termín konání přijímacího řízeni s JPZ.

Opatření k ochraně zdraví v průběhu konání přijímací zkoušky:

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Uchazeč odevzdá při vstupu do budovy školy „Čestné prohlášení“ (viz. příloha)
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, atd.) nebude do prostor školy vpuštěn.
 • Každý uchazeč musí mít u sebe sáček na vložení ochranné roušky.
 • Nošení ochranné roušky je povinné při pohybu uchazeče mimo lavici
 • Po dobu konání písemných testů nemusí mít uchazeč nasazenou roušku (platí i pro přítomného pedagoga)

Uchazeč patřící do rizikové skupiny:

 • Je osoba, která:
 1. osobně naplňuje alespoň jeden bod rizikových faktorů – viz čestné prohlášení – příloha
 2. osoba, která žije ve společné domácnosti s osobou naplňující alespoň jeden bod z definovaných rizikových faktorů
 • Uchazečům patřícím do rizikové skupiny bude umožněn příchod do budovy školy od  07,30 – 07,45 hodin.

Prostory školy jsou zabezpečeny hygienickými a dezinfekčními prostředky dle nařízení MZ ČR.