Výuka od 7.12.2020

Od 7.12.2020 bude na naší škole probíhat výuka pro 4. ročníky a VOŠ prezenčně, ostatní ročníky rotačně dle následujících instrukcí:

V týdnu 7.12 – 11.11.

 • budou ve škole prezenčně 4. ročníky, 2. ročníky a obě VOŠ + 8.12. 3. ročníky na praxi

V týdnu 14.12. – 18.12.

 • budou ve škole prezenčně 4. ročníky, 1. ročníky a 3. ročníky; VOŠ – zkouškové

V týdnu 21.12. – 22.12.

 • distanční výuka pro všechny třídy SŠ

Umístění tříd:

 • 4. ročníky, 1. ročníky, 2.A, 2.C a obě VOŠ ve svých kmenových třídách, 2.B ve třídě 3.VD, 3.A ve třídě 2.A, 3.B ve třídě 2.C, praxe – 3.A v 1.A, 3.B v 1.B

Rozvrhy jsou již na příští týden zveřejněny na Bakalářích. Pro informaci 2A3A (znamená 3A ve třídě 2A), 2C3B (3.B ve třídě 2C), PC1 = 107, PC2 = 105.

Během pobytu ve škole platí přísná hygienická opatření. K dispozici nebude bufet ani kávovar. O žádné přestávce se neopouští budova školy a v areálu školy i při příchodu či odchodu je zákaz kouření.

Informace k tělesné výchově a sebeobraně

 • oba předměty budou opět zahájeny, jakmile se školy přesunou do 2. stupně.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří z důvodu vládních nařízení nabízíme prozatím s poskytnutím všech informací individuálně v níže vymezených časech. V případě zájmu stačí vyplnit čas, kdy by se Vám prohlídka hodila, a my se na Vás budeme těšit!

<

Přihláška k maturitě do 1.12.

Připomínáme všem, kteří se chtějí přihlásit k jarnímu termínu MZ 2021, aby podali přihlášku na sekretariát školy do 1.12.

Přihlášku naleznete zde: http://www.trivisjihlava.cz/wp-content/uploads/2020/11/Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf

Přijmeme učitele IT od 1.2.2021

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

hledá vhodného kandidáty na pozici:

 • UČITEL/KA INFORMATIKY

Předpokládaný nástup: od 1.2.2021

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: vaca@trivis.cz .

Podrobnější informace – zástupce ředitele školy Mgr. Lukáš Váca, vaca@trivis.cz, +420775884749.

Nástup 4. ročníků 25.11. + úprava maturitní zkoušky

Dle nařízení vlády, bude 25.11. opětovně zahájena prezenční výuka 4. ročníků. Ta bude probíhat pondělí až čtvrtek, v pátek pak budou mít žáci distančně povinně-volitelné předměty (z důvodu nedoporučení spojování skupin).

Umístění tříd:

 • 4.A – 202 (1.B)
 • 4.B – 303 (kmenová)
 • 4.C – 404 (2.A)

Pokyny pro žáky:

 • povinností každého žáka je dodržovat nařízené hygienické pokyny (po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku, pravidelně si mýt ruce/desinfikovat a ve třídě větrat)
 • žáci o přestávce se smí zdržovat pouze na patře, které je jim přiděleno (výjimkou jsou přesuny na výuku INF a AJ)

Souhrnná praktická maturitní zkouška 2020

 • S ohledem na současná opatření a dlouhotrvající distanční výuku (i jaro 2020), bylo rozhodnuto, že souhrnná praktická zkouška v roce 2020 bude mít strukturu Práce z IZS, praktická zkouška z odborných předmětů a kontrola kriminality.
 • Dodatek 1 k SPMZ.pdf
 • Pro náš obor byla udělena sice výjimka, která by za zvýšených opatření umožnila sebeobranu, přesto situace je nejistá, a proto bylo rozhodnuto, že sebeobrana letos součástí SPMZ nebude. Zároveň ale žáci, kteří by ji i přesto chtěli, se mohou přihlásit na sebeobranu jako nepovinný předmět a pro ně bude výuka sebeobrany v nařízeném režimu zabezpečena.

Distanční výuka – 5.10 – do odvolání

Od pondělí 5.10. do odvolání přecházíme z nařízení č. 11/2020 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, stejně jako ostatní střední školy Jihlavě, na distanční výuku.

Komunikační kanály, které budou využívány během distanční výuky:

 • Bakaláři

Doplňkově:

 • Teams
 • Google forms
 • Youtube
 • Messenger, email, Whats up

Forma výuky:

 • Synchronní výuka probíhá přes pozvání v Bakalářích po předchozím upozornění v aplikaci Teams (následně po zaregistrování všech žáků bude zvaní na schůzky přímo z aplikace a většina výuky přesunuta sem)
 • Pasivní výuka probíhá ve všech ostatních hodinách, kde nebude výuka synchronní:
  • Prezentace ale s úkoly
  • Práce s učebnicí + úkoly (upozornit, aby si žáci v pátek zde učebnice nenechávali)
  • Projektová výuka

Rozvrh:

 • Rozvrh je rozčleněn na 3 oblasti. Synchronní výuka bude vedena pouze v prvních 2 blocích po předchozím upozornění. Mezi každým blokem je vytvořena 1hodinová pauza, aby žáci mohli odpočinout od práce s ICT. V odpoledním bloku je vedena pouze pasivní výuka.

Absence

 • Školský zákon stanovuje základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (neúčast na synchronní výuce, neodevzdání úkolu v rámci pasivní výuky do daného termínu). Při neomluvení bude absence řešena jako porušení ŠŘ.

Vojenský kurz 2020💪

Námi dlouho očekávaný vojenský kurz jsme zahájili v pondělí 7.9.2020 v Třešti na střelnici. Zde jsme se rozdělili do dvou čet a 4 skupin. První četa šla střílet a druhá četa šla na exkurzi k hasičům. Hasiči nám představili jejich stanici a ukázali jejich techniku. Jeden hasič nás seznámil se zdravovědou a druhý nám vysvětlil, jak fungují lezci u hasičů. Po exkurzi jsme se vyměnili a naše četa šla střílet. Každý jsme dostali 20 nábojů a pod dohledem pana Dřeva, Dvořáka a Mikeše jsme mohli střílet. Po střelbách jsme měli volno a čekali do 16:00 na autobus, který nás odvezl do Kněžice. Z Kněžice jsme měli pěší přesun na „hotel“, jak naše ubytování nazvali někteří učitelé. Přesun byl trošku komplikovaný kvůli blátu, ale i tak jsme to všichni zvládli. Po příchodu na Hájenku jsme se ubytovali a všichni jsme udělali nástup a dostali jsme veškeré informace k tomu, jak kurz bude probíhat. Poté jsme dostali večeři a šli jsme si prohlédnout okolí, ve kterém budeme v noci hlídkovat. Pak jsme šli spát a někteří měli hlídky. Ve 2 hodiny ráno jsme měli poplach Charlie a museli jsme si nastoupit do dvaceti minut. Po nástupu naše četa dostala Alfu a mohli jsme jít zase spát.
Ráno nás v 6:30 čekal budíček a rozcvička. Museli jsme běhat sprinty do kopce a pak jsme měli EMOM („Every minute on the minute“). Dostali jsme sestavu cviků na minutu, kterou jsme museli stihnout odcvičit v jedné minutě. Po rozcvičce jsme posnídali a poté přijeli vojáci ze 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec. Vojáci vytvořili 4 pracoviště, na kterých nás seznámili s výzbrojí, pancéřovým vozidlem Iveco LMV, první pomocí při zásahu v misi, výstrojí a formacemi. Když jsme si vše vyslechli a vyzkoušeli, následoval oběd. Odpoledne si pro nás vojáci připravili ukázku napadení, kde nám ukázali, jak probíhají formace šachovnice a klínu v reálné praxi. Všichni jsme si vyzkoušeli, jak se ovládá FN MINIMI (lehký kulomet). Svezli jsme se v pancéřovém vozidle Iveco LMV.
Ve středu po rozcvičce a snídani jsme se opět rozdělili do čtyř skupin a vyrazili na připravená stanoviště. Dopoledne jsme si zopakovali po skoro půlroční pauze sebeobranu. Potom jsme si vyzkoušeli fyzické testy k PČR. Ani o polední pauze naše třída nezahálela, pro fotku jsme vytvořili „lidskou pyramidu“. Odpoledne nás čekala zajímavá přednáška s vojákem o CLS (bojující záchranář). Na posledním stanovišti jsme se naučili policejní poutání. K večeři jsme si opekli buřty na ohni. Brzy ráno nás vzbudila střelba z pistolí a byl vyhlášen poplach Delta, museli jsme si vzít spacáky a karimatky a odešli jsme na přesun. Došli jsme na louku a pokračovali jsme ve spánku.
Ve čtvrtek jsme se všichni po přesunu Delta probudili na louce a šli zpět na základnu. Dostali jsme snídani. Po snídani za námi přijela Speciální jednotka Dukovany, která nás seznámila s jejich prací, výzbrojí a výstrojí. Vše jsme si mohli vyzkoušet a na vše se zeptat. Také přijela dopravní policie, která si pro nás připravila fiktivní dopravní nehodu, a ukázali nám, jak se dopravní nehoda řeší. Jeden z nás autonehodu zdokumentoval fotograficky. Poté jsme si všichni namalovali, co se stalo a začalo měření s měřícími kolečky. Policisté byli velmi ochotní a se vším nám rádi pomohli, vše nám vysvětlili a na vše odpověděli. Po obědě jsme začali uklízet, balit a připravovat se na noční strastiplný přesun. Během čekání na 20:00 proběhl velký souboj o poslední kousky chleba a vůbec jakéhokoliv jídla. Ve 20:00 vyšla první skupina, skupiny dále vycházely po deseti minutách. Noční přesun nesl velké komplikace, kvůli bahnu, bažinám, špatné viditelnosti, únavě. Avšak skoro všichni jsme to zvládli bez problémů a po dvaceti kilometrech jsme došli do lesa, ve kterém jsme mohli spát. Někteří přišli kolem 1 hodiny ráno, jiní až kolem 3. hodiny ráno. Jedna skupinka se nám ztratila a bohužel došla až později. V 6 ráno nás čekal budíček, uklizení spacáků a přesun k Trivisu. Do školy jsme s nadšením přišli v 7:08, vzali si zbytek věcí, udělali nástup a zhodnocení celého kurzu. Poděkovali jsme si, rozloučili a unavení, plní dojmů a nových zážitků odešli směr domů.

Za 4. B bychom chtěli poděkovat všem učitelům a instruktorům, kteří pro nás program připravili a kteří to tam s námi celý týden zvládli. Velké poděkování patří i AČR, PČR a HZS, kteří nám celý program zpestřili. Děkujeme!
Kristýna Vašíková, Hedvika Veselá

Více fotek naleznete ZDE

Adaptační kurz 1.ročníků

Fotogalerii můžete zhlédnout ZDE

1.A

Dne 2. září 2020 jsme se společně vydali na adaptační kurz. Naše dobrodružství začínalo na vlakovém nádraží, kde jsme se všichni společně sešli. Vlakem jsme se dostali přímo do Slavonic, kde nás po odložení našich věcí čekala přibližně 10km dlouhá cesta. Po cestě jsme se všichni začali pomalu seznamovat a poznávat. Přibližně v půli cesty jsme od třídních učitelů dostali visačky se jmény, které jsme museli nosit po dobu celého kurzu. Když jsme dorazili do cyklokempu, rozdělili jsme se do pokojů a čekali nás seznamovací aktivity. Už hned na začátku jsme si všichni velmi rozuměli. Večer nás čekala noční hra. Po ukončení jsme se dozvěděli večerku, která byla od 23:00. Po náročném dni se všichni těšili na spánek, který byl ale přerušen. Kolem třetí hodiny ráno jsme byli všichni probuzeni a čekal nás nástup. V 7:15 nás pak čekala rozcvička a snídaně. Druhý den jsme se rozdělili do týmů a vyrazili na lanové centrum a také hráli různé hry v tělocvičně. Po ukončení obou aktivit jsme se naobědvali a čekal nás orientační běh, při kterém jsme sbírali razítka a plnili úkoly na různých stanovištích. Večer byla na programu další noční hra. Po ukončení jsme si šli opět všichni lehnout. Většina z nás měla strach, že nás opět bude čekat noční budíček a ano měli jsme pravdu. V 1:30 jsme byli opět probuzeni a společně se spacákem a svítilnou jsme se vydali do lesa. Třetí den jsme dopoledne soutěžili společně celá třída proti třídě 1.B a do disciplín se s námi zapojily i obě paní učitelky. Po obědě jsme se sbalili a čekali na auta, která nás odvezla do Slavonic. Tentokrát už jsme ale museli přestupovat v Telči a kolem 17:30 už jsme byli v Jihlavě a mohli se vydat domů. Celé tyto tři dny jsme si velmi užili a hlavně se poznali. Chceme velmi poděkovat všem učitelům a studentům čtvrtého ročníku, kteří pro nás tento adaptační kurz připravili a strávili s námi čas.

 

1.B

Naše cesta začala na hlavním vlakovém nádraží v Jihlavě. Vlakem jsme přijeli do Slavonic a pokračovali jsme 10 km pěší chůzí do cyklocampu, kde jsme byli ubytovaní. Spousta z nás nebyla nadšena z tvrdých matrací. Rozdělovali nás do několika skupin a při každé aktivitě se skupiny měnily. Zvedali jsme pneumatiky, chodily se svázanýma nohama, padali po slepu a spolužáci nás chytali…

První noc nás žáci 4. ročníku vzbudili tím stylem, že rozvalili dveře a začali kolem 2. ráno řvát, že máme tři minuty na to sbalit spacák, obléct se a být venku. Udělali jsme několik kliků a šli spát.

Když už zmiňujeme ty kliky, těch jsme si užili daleko víc, za každou zbytečnou otázku, chybu a sprosté slovo. Ráno jsme měli náročnou rozcvičku. Po snídani jsme se rozdělili na 1.A a 1.B. Naše třida šla prvně do lanového centra a poté do tělocvičny, kde jsme si zahrály neobvyklé sporty. Odpoledne jsme měli orientační „běh“, při kterém jsme si vyzkoušeli pracovat s mapou. Druhou noc nás vzbudili ve stejný čas, akorát mírnějším hlasem a šli jsme spát do lesa. Po cca 15 minutách nás poslali zpět na pokoje. Ráno jsme soutěžili mezi třídami a zapojily se i naše třídní paní učitelky. Udělali jsme z nich mumie a terče na vodu. I když si většina stěžovala na podmínky, ve výsledku to nebylo tak zlé. Zažili jsme disciplínu, naučili jsme se týmovosti, síle a důvěře.

Maturity – podzim 2020

 

 • Náhradní termín Souhrnné praktické maturitní zkoušky – středa 26.8. – 8:00 – 12:00 (učebna 107)
 • Didaktické testy budou probíhat v termínu 2.-4.9. na Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava – rozpis naleznete zde: JZS_podzim-2020_podrobne_schema_priloha.pdf

 

Výběrové řízení – zástupce ředitele pro VOŠ