Přijímačkové testy s řešením

 

 

 

 

Aktualizované informace k MZ 2021 ze dne 28.4.2021

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 28.4.2021 přinášíme aktualizované údaje o konání maturitní zkoušky na naší škole:

Společná část

 1. K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 2. Žákům, kteří jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu společné části na 3 opravné zkoušky z každé zkoušky (tzn. žáci mají 4 pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).
 3. Ostatním maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo kteří se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které jsou přihlášeni.
 4. Didaktické testy v řádném termínu se budou konat v období od 24. do 26. května 2021.
 5. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni. 
 6. Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části. Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstává nezměněn.

Profilová část

 1. Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí konat povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Pokud se rozhodnou tyto zkoušky konat, konají je pouze formou ústní zkoušky, neúspěšný výsledek u zkoušky se nezapočítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky.
 2. Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb., konají profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky.
 3. Období pro konání profilových zkoušek v jarním zkušebním období je posunuto na období od 1. června do 23. července 2021 (na naší škole 7.-11.6.2021). Praktické zkoušky lze konat až do 27. srpna 2021 (na naší škole 17.-19.5.2021).
 4. Žákům, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři opravné zkoušky z každé zkoušky.
 5. Ostatním maturantům, kteří jsou v jarním zkušebním období přihlášeni ke konání praktické zkoušky, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé praktické zkoušky, ke které jsou přihlášeni; počet opravných zkoušek se o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky navyšuje také osobě, která se přihlásí ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.
 6. Maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kteří u této zkoušky neuspějí, nebo kteří se v souladu se školským zákonem omluví z konání této zkoušky, bude umožněno konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu. Mimořádný termín stanoví ředitel školy v souladu s ustanovením dodatku k opatření obecné povahy ze dne 28. dubna 2021  [PDF, 3,83 MB].
 7. V podzimním zkušebním období je doba pro konání praktických zkoušek mimořádně prodloužena do 13. října 2021.

Volné místo – učitel českého jazyka

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.

hledá vhodného kandidáta na pozici:

 • UČITEL/KA ČESKÉHO JAZYKA
 • částečný úvazek – 11 hodin

Předpokládaný nástup: od 23.8.2021

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: hason@trivis.cz .

Podrobnější informace – ředitel školy Ing. Dušan Hasoň, hason@trivis.cz, +420724829374

Pokyny k přijímacímu řízení 2021

Místo konání :

 • Budova školy TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., ulice Brněnská 68, Jihlava.

Termín:

 • Pátek 7. května 2021

Obsah přijímací zkoušky:

 • Přijímací zkouška pro obor vzdělávání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“ se skládá pouze ze školní přijímací zkoušky.
 • Přijímací zkouška proběhne písemnou formou
 • Školní přijímací zkouška se skládá ze dvou testů:
    1. Český jazyk a literatura v trvání 60 minut
    2. Test všeobecných znalostí 30 minut

Povolené pomůcky

 • pouze propisovací tužka modré barvy (ne fix)

Omlouvání neúčasti:     

 • V případě, že se nemůžete dostavit ve stanoveném termínu k přijímacímu řízení, je Vaší povinností se do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy.
 • V případě uznání omluvy je stanoven náhradní termín na 21. května 2021

Různé

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělávání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“ pro školní rok 2021/22 je 90 žáků.
 • Pro ověření totožnosti nutno mít sebou doklad totožnosti (OP, Pas, nebo Rodný list)
 • K případným dotazům využijte prosím kontaktů uvedených v záhlaví tohoto dopisu.

Opatření k ochraně zdraví v průběhu konání přijímací zkoušky se řídí mimořádnými opatřeními vydanými MZ ČR.

 • Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt v budově školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • Testování u přijímacích zkoušek – Mimořádné opatření MZ s platnosti od 26. dubna 2021.pdf 
   • povinností každého žáka je přinést nejdéle 7 dní starý antigenní nebo pcr test, který si udělá na své kmenové ZŠ nebo ve zdravotnickém zařízení.

 

Upřesňující informace k maturitní zkoušce – jaro 2021

Na základě opatření MŠMT z 15.3.2021 je konání ústní zkoušky z ČJL a AJ dobrovolné. Pokud žák hodlá jednu, nebo obě zmíněné zkoušky vykonat, musí do 30.4.2021 odevzdat na vedení školy vyplněnou a podepsanou žádost. Formulář naleznete zde:

Zároveň opatření upravilo některé termíny, tudíž přinášíme aktualizovaný harmonogram (rozpis ústních zkoušek bude zveřejněn nejpozději v polovině května 2021):

Rozhodnutí o ukončování 4.ročníků a maturity na jaře 2021

Kritéria přijímacího řízení

 • 1. kolo 7.5.2021 
 • 2.kolo 21.5.2021

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijímací zkoušky nanečisto a Den Trivisákem ZRUŠENY

Z důvodu nadále platných přísných epidemiologických opatření se letos bohužel neuskuteční Den Trivisákem. Ze stejného důvodu a na základě rozhodnutí, že naše škole letos nebude součástí jednotných přijímacích zkoušek, bylo rozhodnuto i o zrušení přijímacích zkoušek nanečisto.

Alespoň malou náhradu za Den Trivisákem se pokusíme zpracovat do poloviny února a následně Vás o ní budeme informovat.

Pokud byste se chtěli podívat do školy, projít si ji a zeptat se na věci, které Vás zajímají, tato možnost nadále platí a nabízíme i v únoru individuální dny otevřených dveří – registrovat se můžete zde – https://www.trivisjihlava.cz/dny-otevrenych-dveri/

 

 

 

Natočili jsme minisérii!

S nadsázkou v rámci kratičké minisérie nahlížíme na profese, ve kterých můžete mimo jiné po absolvování školy pokračovat…

Velké poděkování patří našim partnerům – ČČK Havlíčkův Brod za parádní maskování, Policie ČR, HZS ČR a Záchranná služba KV za poskytnutí techniky. V neposlední řadě děkujeme klukům z SB films, kteří vše připravili, natočili a sestříhali!

 1. díl

2. díl

3.díl

Podívejte se, jak video vznikalo: