Změna souhrnné praktické maturitní zkoušky

Informační odpoledne zrušeno

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných opatření, kvůli kterým je přerušena výuka na naší škole, se nebude v tomto pololetí konat informační odpoledne, naplánované na 16.4.

Ohledně prospěchu Vašich žáků prosím sledujte systém Bakaláři a v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte třídní učitele.

 

RADARŮV POHLED NA AKTUÁLNÍ STAV VÝUKY

Už uplynuly dva týdny od okamžiku, kdy nám zavřeli školu kvůli koronaviru, který se rozhodl řádit i v naší republice. Jak se říká, „produkty“ z Číny se obyčejně dostanou všude. Ačkoliv z toho většina žáků měla nejprve radost, momentálně na současnou situaci nikdo z nás moc s úsměvem nepohlíží. Zdání klame a elektronická výuka není zdaleka tak jednoduchá, jak si všichni představovali. Je to velmi náročné, a to především pro učitele, kteří se musí vyznat v tuně zpráv či dotazů, následně podat látku tak, aby to všichni žáci pochopili, což jak všichni jistě víme, není snadné ani v realitě. Řekla bych, alespoň tedy za nás studenty, že to ale zatím zvládáme celkem dobře. Samozřejmě je to všechno o zvyku, tudíž nám chvilku trvalo, než jsme přišli na to, jak tento systém funguje, a proto byly první dny trochu obtížnější. Teď už nám to ale šlape jako hodinky. Každopádně mě to ale vede k myšlence, jestli poté pro nás všechny nebude těžší opět zapadnout do toho každodenního stereotypu, tj. sezení v lavicích. Zatím to sice na brzký návrat nevypadá, ovšem všichni už bychom se rádi vrátili, a tak doufáme, že karanténa, jež nás vězní doma, brzy pomine. A pak zpět k hromadě testů a ústnímu zkoušení. Musíme to potom přece všechno dohnat! Na závěr bych k příležitosti Dne učitelů za nás všechny ráda poděkovala našim vyučujícím, kteří s námi mají jak při běžné výuce, tak i v tomto těžším období spoustu trpělivosti a jsou ochotní pomoct. DĚKUJEME!
 
Za RADAR Petra Krechlerová

Praxe v době přerušení výuky

Z rozhodnutí vedení školy bude žákům, kteří písemně doloží, že se zapojili do jakékoliv aktivity v rámci dobrovolnické činnosti v nemocnicích, záchranných složkách, u policie apod., uznáno toto jako odborná praxe. Smlouvy, které mají tito žáci již uzavřeny, budou ze strany školy zrušeny (poskytovatele bude o tomto informovat škola).
V případě zapojení do dobrovolnické činnosti, informují žáci své třídní učitele, kteří následně předají informaci vedení školy.
Přejeme všem hlavně hodně zdraví!

Informace pro žáky

Z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů budou žákům školy pravidelně  od pondělí 16.3. zasílány domácí úkoly s konkrétními pokyny. Povinností žáků je sledovat NÁSTĚNKU na BAKALÁŘÍCH alespoň 1x denně!

Na Bakaláře se přihlašujte přes webové stránky školy (odkaz Bakaláři v horní části webu). Po přihlášení naleznete v levém sloupci složku KOMENS. V ní máte přístup na nástěnku, kde se budou zobrazovat úkoly, kontrolujte i přijaté zprávy. Úkoly zpět odesílejte buď přes POSLAT ZPRÁVU, nebo přes emaily učitelům (záleží na jednotlivých instrukcích).

Vypracované úkoly následně žáci zašlou konkrétnímu vyučujícímu dle pokynů ve stanoveném termínu. Pokud ne, bude toto hodnoceno jako neplnění školních povinností, případně známkou nedostatečná.

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 (zatím na dobu neurčitou):

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro veřejnost bude škola od 16.3. k dispozici každý den od 8 – 14 hodin.

Přesunutí POCHODU ZDATNOSTI a STŘELECKÉ SOUTĚŽE

Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu uzavřít dnem 11.03.2020 všechny školy, rozhodli jsme se odložit konání POCHODU UDATNOSTI a STŘELECKÉ SOUTĚŽE. O náhradních termínech budete včas informováni.

NA DEN TRIVISÁKEM – termíny

Letos poprvé si mohou žáci 8. a 9. tříd vyzkoušet být na jeden den žákem jihlavského TRIVISU.

Časový harmonogram:

  • do 7:40 – příchod do školy
  • 7:40 – 7:55 úvodní informace na učebně
  • 8:00 – 12:15 výuka dle rozvrhu (předměty – právo, kriminalistika, první pomoc, sebeobrana, střelecká příprava)
  • 12:15 – 12:30 zakončení dne, předání certifikátu

Co s sebou?

  • Souhlas zákonného zástupce – pokud již nebyl odevzdán
  • psací potřeby, sešit / papíry
  • oblečení na cvičení (sebeobrana) – tričko, kraťasy

Budeme se těšit na viděnou a věříme, že si den na naší škole užijete.

 

Ilustrační testy k přijímacím zkouškám 2020

Pochod zdatnosti 28./29.3.2020

Kompletní informace i přihlášku naleznete ZDE