Zlatí hoši z TRIVISU JIHLAVA

Dne 2.dubna 2019 se reprezentanti naší školy TRIVIS JIHLAVA zúčastnili přeboru žáků škol s oprávněním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost v JUDO na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově.

Kdo se účastnil?

 • David Zdražil ve váze do 108 kg
 • Aleš Míka ve váze do 88 kg
 • Pavel Kudrna ve váze do 78 kg
 • Filip Heřmánek ve váze do 60 kg

Žádná kategorie nebyla jednoduchá a nebylo snadných soupeřů. Vynikajícími výkony se ale všichni čtyři probojovali do finále svých kategorií a s přehledem ZVÍTĚZILI.

K zisku ZLATÝCH medailí BLAHOPŘEJEME.

Pochod zdatnosti TRIVIS 2019

Víkend 30. 3. – 31.3. 2019 byl pro některé naše studenty (současné i bývalé) a řadu dalších účastníků skutečnou zkouškou znalostí, orientace v terénu, fyzické zdatnosti a pevné vůle. Již 2. ročník náročného nočního orientačního závodu na cca 50 km s určenými úkoly během přesunu opět proběhl na trase mezi Jihlavou a Bohdalcem.
Poučení, prezentace a zahájení závodu se uskutečnilo na naší škole a ředitel školy osobně zahájil oficiálně závod v 16.00 hodin. Na start se postavilo celkem 22 tříčlenných týmů z TRIVIS Jihlava, Praha, Třebechovice pod Orebem, Ústí nad Labem, dále družstva z řad veřejnosti a aktivních záloh AČR.
Od 17. hodiny byly postupně odstartovány jednotlivé týmy a na trase musely podle mapy vyhledat pracoviště, na kterých musely zvládnou tyto úkoly – první pomoc, chemická ochrana, lanová dráha a střelecká příprava.
I přes některé těžkosti na trase se do cíle dostalo celkem 11 týmů a naši se vůbec neztratili. 1. a 3. místo v celkovém pořadí je toho důkazem. Úctu a obdiv si ovšem zaslouží všech 64 účastníků tohoto těžkého závodu a patří jim poděkování za to, že do toho šli a bojovali, dokud to šlo. A to zdůraznil i ředitel naší školy p. Hasoň, který předával cena a certifikáty za absolvování závodu.
A na závěr jedno gesto, které napovídá, že se rodí pěkná tradice: „Letos jsem to nedala, ale příští rok to dám“.
Tak se těšíme zase za rok na již 3. ročníku.

Vodácký kurz 2019

Výsledky matematiky z přijímacích testů nanečisto

Hory 2019

Neděle 27. ledna 2019 byl pro většinu obyčejný den, ale pro některé studeny z Trivisu v Jihlavě to byl začátek lyžařského výcviku.

Odpoledne v půl druhé jsme s pomocí pana řidiče a učitelů naskládali všechna zavazadla do autobusu, pak jsme se všichni rozloučili s rodinami a kamarády a vyrazili směr Černá v Pošumaví užít si týden plný zážitků na horách.

Po ubytování na hotelu jsme měli večeři, následně byla pro studenty připravena prezentace o bezpečnosti na sjezdovce a pro lyžaře základy carvingu.

Další den byl první lyžařský a každý už se nemohl dočkat, až bude stát na svých lyžích nebo snowboardu a zdolávat kopce v rakouském lyžařském resortu Hochfich. Ještě než jsme vyrazili na svah, tak se bodovala uklizenost na pokojích, čehož se, jako minulý rok, ujal pan učitel Mikeš. O pár hodin později jsme už konečně stáli připraveni v plné síle sjet kopec a všem ukázat své dovednosti na sněhu.

Další den probíhal v podobném duchu, akorát už byly rozděleny skupiny, takže se všichni mohli rozjet na rozkaz vedoucího družstva na určitý svah hned po příjezdu. V pondělí i v úterý nám sice moc počasí nepřálo, ale zase tam bylo celkem málo lidí, takže můžu říct, že jsme si to i tak užili.

Ve středu se nebe vyjasnilo a vykouklo i sluníčko. Jinak řečeno bylo „azuro“, tím pádem byly krásně vidět všechny kopce a okolí Hochfichtu. Dokonce se tam objevilo o trochu více lidí a škol z Česka i rakouských škol. Ačkoliv bylo jasno, pobyli jsme na kopcích jen do dvou hodin odpoledne, protože nás čekalo další dobrodružství v podání relaxace v bazénu.

Počasí při posledním dnu letošního lyžařského výcviku bylo snad ještě hezčí než v předchozím dni. Přilákalo to sice od dost více lidí, ale každý se ještě snažil vypilovat svoji techniku ježdění na lyžích nebo skoky na snowboardu. Prostě a jednoduše si všichni stále užívali sníh a upravené sjezdovky, dokud nedostali povel připravit se k odjezdu zpět na hotel a poté vydat se na cestu domů.

Co ještě stojí za zmínku, tak každý večer po večeři nám byla pouštěna videa našich dovedností, u kterých jsme se, jak zasmáli, tak i obdivně koukali s otevřenou pusou. Jinak zbytky večerů byly strávené dle našich rozhodnutí. Celkové vyhodnocení za celý pobyt, kdy se vyhlašovali nejlepší skokani, lyžaři, atd. nás nejvíce překvapilo vyhodnocení nejhůř uklizeného pokoje. Vyhráli to holky, ale každý má nějakou slabinu.

Nakonec si troufnu za všechny říct, že jsme si „lyžák“ naprosto užili a myslím, že mnoho z nás si bude chtít hory příští rok zopakovat.

Za 2.B

Nikola Nechvátalová

Na fotodokumentaci se můžete podívat tradičně ZDE

 

Maturitní zkoušky 2019

Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019. Pro lepší orientaci zveřejňujeme platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. je ke stažení v pdf zde.

Nejdůležitější novinky pro MZ 2019

Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury byl prodloužen o 15 minut, nově tak na jeho řešení mají žáci 75 minut.

U písemné práce z českého jazyka a literatury bylo zrušeno rozdělení zkoušky na čas pro výběr zadání a samotné psaní písemné práce. Nově tak žáci rovnou po skončení úvodní administrace dostanou jak testový sešit se zadáním zkoušky, tak záznamový arch pro zápis čistopisu písemné práce. Časový limit pro napsání písemné práce je 110 minut.

Didaktický test z matematiky budou moct žáci, kteří si tento předmět vyberou jako povinně volitelnou zkoušku ve společné části, řešit až 120 minut (místo původních 105 minut). Navíc se žákům, kteří požádali o úpravu podmínek MZ z důvodu předchozí studia v zahraniční škole (min. 4 z předcházejících 8 let), tato doba prodlužuje o dalších 10 minut a mohou při zkoušce využít překladový slovník.

Vyhláška dále stanovuje nové kategorie a skupiny žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (tzv. žáků s PUP MZ). Jedná se o kategorie a skupiny SP-2-N, SP-2-N-A a SPUO-2-N. Tyto nové skupiny PUP se od skupin bez „N“ liší v tom, že žáci nepracují s upravenou zkušební dokumentací a nemají nárok na alternativní zápis odpovědí.

Informace uvedené na těchto webových stránkách budou v průběhu listopadu postupně zaktualizovány.

2. ročník Pochodu zdatnosti Trivis – 30.-31.3.2019

Jedná se o noční vytrvalostní a orientační závod tříčlenných týmů z řad ozbrojených složek, studentů škol bezpečnostně právního zaměření a zdatnou veřejnost o délce cca 50 kilometrů. Jednotlivé týmy budou vybaveny mapou s topografickými souřadnicemi dalšího cíle. Trasu přesunu mezi jednotlivými stanovišti si týmy určují dle vlastního uvážení podle stanovených pravidel bez použití GPS.

Cílem pochodu je překonání trasy v co nejkratším intervalu a průchod všemi kontrolními stanovišti. Trasa pochodu vede po silnicích, lesních a polních komunikacích. Použití přístroje GPS (včetně mobilních telefonů) je přísně zakázáno a je důvodem k diskvalifikaci celého týmu!

Ústroj družstva:

 • Oděv a obuv libovolná (platí pro vojenská i civilní družstva)
 • Další nesená výstroj (voda, jídlo) dle vlastního uvážení
 • Každý tým bude vybaven reflexními vestami, červeným a bílým světlem !
 • Busola, funkční mobilní telefony, průkaz zdravotní pojišťovny

V cíli bude pro všechny účastníky zajištěno občerstvení i prostor pro odpočinek, (spacák a karimatku dle vlastního uvážení – spaní na parketách).

Sraz účastníků:

 • TRIVIS SŠV a VOŠ bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o., Brněnská 2386/68
  Mapa zde: https://www.google.cz/maps/@49.397961,15.6075917,17z?hl=cs
 • Sraz a prezentace účastníků do 16.00 hodin

Celou akci zaštituje TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha s.r.o. ve spolupráci s TRIVIS SŠV a VOŠ Jihlava s.r.o. Vozidla lze zaparkovat v areálu školy, účastníci budou druhý den přepraveni autobusy z cíle zpět do Jihlavy. Chod jednotlivých kontrolních stanovišť je zajištěn odbornými instruktory, zdravotní dohled týmem zdravotníků.

 • Registrace přihlášek začíná 21. ledna 2019
 • Výše startovného je stanovena na 100 Kč/osoba, platba na místě startu
 • Řádně vyplněná přihláška bude odeslána na e-mail:                                       pochod-trivis@seznam.cz
 • Uzávěrka přihlášek je čtvrtek 21. března ve 20.00 hodin.

Veškeré změny (např. ve složení týmu) je nutno nahlásit předem, nejpozději do 29. března 2019 na tel. čísle 731 496 808 !!!

 • Názvy družstev nesmí být z důvodu přehlednosti označeny jakýmikoliv číslicemi.
 • Informace týkající se pochodu či přihlášek lze získat na tel. čísle 731 496 808
  (od 17.00 hodin) nebo na tel. čísle 774 446 696 či na uvedeném e-mailu.

V případě nouze během závodu budou týmy kontaktovat pořadatele na telefonním čísle v zapečetěné obálce. Rozpečetění obálky nebo jakýkoliv kontakt s pořadatelem (pokud mají závodníci soukromá čísla na pracovníky štábu) znamená odstoupení, a tedy diskvalifikaci týmu.

 

Přijímací zkoušky v roce 2019

Přihlášky ke studiu do 1. ročníků je nutné odevzdat do 1.3.2019!

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019-20

Kritéria přijímacího řízení-2019

Den otevřených dveří 11.1.2019

Dne 11.1.2019 se na naší škole konal druhý Den otevřených dveří. Pro žáky, kteří mají zájem na Trivisu studovat, připravili naši studenti a učitelé řadu ukázek ze života školy. Žáci základních škol si poslechli důležité informace o studiu. Dále se měli možnost podívat na studenty 3. a 4. ročníku a jejich ukázku sebeobrany, přičemž byli obeznámeni s různými kurzy, na které se v průběhu studia jezdí a s průběhem tělesné výchovy. Následně se přesunuli do druhého patra naší školy, kde se mohli informovat a seznámit např. s odbornými předměty či cizími jazyky. Všichni měli šanci si vyzkoušet tvz. omamné brýle nebo střelbu ze zbraní.
Počet návštěvníků a ohlasy nás velmi potěšili a věříme, že se s většinou příští rok uvidíme ve školních lavicích.

Více fotek naleznete ZDE